Polityka prywatności ROYALS Sp. z o.o.

ROYALS Sp. z o. o. gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową http://royalsapp.com/ oraz aplikację ROYALS. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Administracja danymi


Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej http://royalsapp.com oraz aplikacji jest firma ROYALS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 11/8, zwana dalej „ROYALS”.

Dane osobowe


Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak imię, nazwisko, adres email, numer telefonu czy adres pocztowy.

Zasady przetwarzania danych osobowych


Informujemy, iż nie zbieramy Twoich danych osobowych, gdy przeglądasz naszą stronę internetową.

Natomiast, gdy zarejestrujesz się w aplikacji Royals, wówczas zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, zgodnie z zakresem udzielonego przez Ciebie zezwolenia. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wypełnisz stosowny formularz w pobranej przez siebie aplikacji i zdecydujesz się zostać użytkownikiem aplikacji. przekazujesz nam swoje dane osobowe, takie jak: imie, nazwisko, data urodzin, płeć, nick do Instagrama, e-mail. Dajemy Ci również możliwość udostępniania zdjęć które posiadasz na Instagramie lub Facebook, oraz łączymy naszą aplikację ze Snapchatem. Wówczas prosimy Cię o podanie Twojej nazwy do logowania, używanej do tej aplikacji.

Wszystkie przekazywane przez Ciebie dane osobowe umożliwiające Ci aktywne korzystanie z aplikacji, będą przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonej przez Ciebie zgody.

Pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe stron trzecich publikowane lub udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas także w celach marketingowych.

ROYALS nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu, jak opisane powyżej i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne.

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych


ROYALS jest wyłącznym administratorem informacji zgromadzonych w tym serwisie.

ROYALS nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał żadnym stronom trzecim. Dane gromadzone i przetwarzane przez ROYALS mogą być ujawnione podmiotom trzecim z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych, w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:

Małoletni


Strona http://royalsapp.com oraz aplikacja ROYALS są przeznaczona dla osób od szesnastego roku życia. Osoby, które nie ukończyły szesnastego roku życia, mogą korzystać ze strony http://royalsapp.com wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Korzystanie z aplikacji ROYALS w stosunku do osób poniżej szesnastego roku życie nie jest dozwolone. Osoby poniżej szesnastego roku życia prosimy o nieudostępnianie ani nam ani innym Użytkownikom danych osobowych za pośrednictwem tej aplikacji.

Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko poniżej szesnastego roku życia przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z adresu: rodo@royals.com.pl.

Ochrona danych i zachowanie poufności


Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem aplikacji Royals App są przechowywane i przetwarzane przez nas w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym oraz przekazywane przez Ciebie w trakcie użytkowania aplikacji są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Okres, przez jaki przechowywane są dane użytkownika


Przekazane przez Ciebie dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Jeżeli zgodzisz się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać Ci informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana.

Masz prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

Możesz uzyskać informację dotyczącą okresu przechowywania danych osobowych wysyłając zapytanie na adres rodo@royals.com

Gromadzenie danych


Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę http://royalsapp.com. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych


Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią ROYALS Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Cookies


Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?


ROYALS używa ciasteczek w różnych celach:

Pliki cookie, których używamy, nie służą do przechowywania żadnych danych osobowych ani gromadzenia innych informacji umożliwiających identyfikację danej osoby. Do tych samych celów korzystamy z cookie’s w naszej aplikacji.

Rodzaje ciasteczek


ROYALS stosuje następujące rodzaje plików cookies:

Ciasteczka zewnętrzne


Korzystając z aplikacji ROYALS Użytkownik może otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z ROYALS Sp. z o.o. podmiotów trzecich takich jak:

Dodatkowo prowadzimy analizę aktywności użytkowników w samej aplikacji monitorując jak się zachowują w aplikacji, z jakich funkcjonalności korzystają, jak często. Możemy mieć także wgląd w rozmowy użytkowników. Wykorzystujemy narzędzia do analizy takie jak: Firebase, Facebook app developer, Itunes, Google Play.

Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania Twoich preferencji, abyś otrzymał dokładnie te usługi, które chcesz.

Zmiana ustawień dot. ciasteczek albo ich usunięcie


Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Warunkiem działania Cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie, kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze strony http://royalsapp.com . Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania ich zawartości.

Zmiany w zasadach zachowania poufności


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię za pomocą kanału komunikacji dla użytkowników w naszej aplikacji. Aktualną politykę prywatności zawsze znajdziesz na stronie http://royalsapp.com

Jeśli nadal korzystasz z aplikacji ROYALS po wprowadzeniu zmian, to znaczy, że akceptujesz zmienione zasady.

Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Informacja o możliwości złożenia skargi


Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy RODO, Polityki Prywatności możesz wnieść skargę do organu nadzoru.

Kontakt


Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy zarejestrowaliśmy jakiekolwiek informacje osobowe o Tobie, a także jakiego typu są to informacje, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Kontakt w menu Serwisu. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: rodo@royalsapp.com


Data wejścia w życie niniejszego dokumentu: 25 maja 2018 r.

Bądź bliżej nas